مرحله ایران فوتبال پرتغال بازیکنان

مرحله: ایران فوتبال پرتغال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پرداخت وام از محل اوراق به زوج‎ها تا ۱۶۰ میلیون تومان

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح ۲ اقدام این بانک جهت زیاد کردن قدرت خرید مردم در بازار، گفت: با پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت وام صندوق یکم جهت واحدهای با عمر زیر ۱

پرداخت وام از محل اوراق به زوج‎ها تا ۱۶۰ میلیون تومان

پرداخت وام از محل اوراق به زوج‎ها تا ۱۶۰ میلیون تومان

عبارات مهم : صندوق

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح ۲ اقدام این بانک جهت زیاد کردن قدرت خرید مردم در بازار، گفت: با پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت وام صندوق یکم جهت واحدهای با عمر زیر ۱۵ سال برداشته می شود، ضمن این که سقف وام اوراق حق تقدم نیز زیاد کردن می یابد.

به گزارش تسنیم، ابوالقاسم رحیمی انارکی به برنامه های بانک مسکن جهت زیاد کردن قدرت خرید مردم جهت ورود به بازار اشاره کرد و در پاسخ به تسنیم، اظهار کرد: در ارتباط با صندوق بعد انداز مسکن یکم بانک مسکن در حال انجام یک اقدام هست؛ د راین صندوق زیاد کردن سقف تسهیلات مستلزم چند محدودیت هست. نخستین محدودیت توانایی پرداخت اقساط از سوی متقاضیان وام است.

پرداخت وام از محل اوراق به زوج‎ها تا ۱۶۰ میلیون تومان

وی ادامه داد: محدودیت بعدی در ارتباط با تامین کسری منابع احتمالی است که به وجود می آید. در این زمینه نخستین اقدام این بوده که حداقل مدت صدور پروانه ساختمانی را به بانک مرکزی پیشنهاد داده ایم که بر اساس آن از 15 سال به 20 سال زیاد کردن یابد.

وی با بیان این که با این کار دامنه واحدهای مسکونی که می توانند از وام صندوق یکم استفاده کنند زیاد کردن می یابد در پاسخ به تسنیم که این پیشنهاد چه زمانی به بانک مرکزی ارائه شده است و آیا اقدامی روی آن صورت گرفته هست، افزود: اخیرا این پیشنهاد را به این بانک داده ایم و هنوز اطلاعی از سوی بانک مرکزی راجع به -موافقیت یا عدم موافقت- این پیشنهاد به بانک مسکن داده نشده است.

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح ۲ اقدام این بانک جهت زیاد کردن قدرت خرید مردم در بازار، گفت: با پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت وام صندوق یکم جهت واحدهای با عمر زیر ۱

مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: این کار به بخشی از مردم کمک می کند تا واحدهای با طول عمر زیاد و با قیمت های مناسبت تری خریداری کنند.

رحیمی انارکی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این با زیاد کردن مدت صدور پروانه ساختمانی جهت دریافت وام صندوق یکم این احتمال وجود دارد با زیاد کردن تقاضا قیمت واحدهای زیر 20 سال زیاد کردن یابد، اظهار کرد: تفاوت قیمتی خیلی چشمگیر زیاد کردن نمی یابد چراکه دامنه وام صندوق بعد انداز مسکن یکم خیلی وسیع تر می شود؛ به عبارت دیگر عرضه بیشتری صورت می گیرد و به بازار کمک می کند.

وی در ادامه با اشاره به این که اوضاع منابع و مصارف صندوق یکم مناسبی دارد، تاکید کرد: بانک مسکن در حال زیاد کردن سقف اوراق حق تقدم وام مسکن را به سقف صندوق یکم هستیم که این اقدام نیز در قالب پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شده است است.

پرداخت وام از محل اوراق به زوج‎ها تا ۱۶۰ میلیون تومان

وی در این باره توضیح داد: این زیاد کردن سقف جهت سراسر کشور است و همین رقم وامی که در صندوق بعد انداز یکم پرداخت می شود در روش تامین وام از طریق اوراق حق تقدم پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال در پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم 60 میلیون تومان وام به متقاضی پرداخت می شود و در صندوق یکم 80 میلیون تومان. به بانک مرکزی پیشنهاد داده ایم سقف وام اوراق نیز به 80 میلیون تومان زیاد کردن یابد.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم که با کارها تازه بانک مسکن چه اتفاقی در بازار می افتد، گفت: انتظار داریم مردم بتوانند بخشی از قدرت خرید از دست رفته با این دو برنامه بازیابی کنند.

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح ۲ اقدام این بانک جهت زیاد کردن قدرت خرید مردم در بازار، گفت: با پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت وام صندوق یکم جهت واحدهای با عمر زیر ۱

مدیرعامل بانک مسکن همچنین یادآور شد: پرداخت 20 میلیون تومان وام جعاله مسکن (تعمیر) بدون دریافت اوراق همچنان تا آخر شهریور ادامه خواهد داشت و استمرار آن به منابع و مصارف بانک دارد.

واژه های کلیدی: صندوق | مرکزی | میلیون | محدودیت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz